Norsk lysingsblad er ei elektronisk avis

Kunngjeringane som du finn i Norsk lysingsblad, er heimla i lov om at dei skal lysast ut offentleg.

Alle utlysingane ligg ute for søk i ein tidsavgrensa periode. 

Du kan søke i kunngjeringane ved å bruke søkefelta i dei fire kategoriane under.

Publisering i Norsk lysingsblad

Send kunngjeringa i innsendingsskjema, sjå i blått banner øvst på sida,

eller til e-postadressa:

lysingsbladet@norge.no

Kunngjeringar blir publiserte innan neste arbeidsdag om ikkje anna er avtalt.