• 1 Current Start
  • 2 Kunngjeringa
  • 3 Utlysar
  • 4 Kontroll og stadfest
  • 5 Fullført

Skjema for innsending av «Andre kunngjeringar»

Kunngjeringar som skal lysast ut i Norsk lysingsblad er heimla i eit lovverk som sier at saka skal lysast ut offentleg. Kunngjeringstypen «Andre kunngjeringar» er eit samlebegrep for ulike kunngjeringar.

Fyll ut skjema for å kunngjere i Norsk lysingsblad. Felt med raud stjerne må fyllast ut. Sjå eksempel i skjemaet på kva format dei ulike felta skal ha.

Kunngjeringar blir publisert på vanlege arbeidsdagar, ikkje laurdag og søndag eller på offentlege helgedagar.