• 1 Current Start
  • 2 Avdøde
  • 3 Krav
  • 4 Kunngjeringa
  • 5 Kontroll og stadfest
  • 6 Fullført

Skjema for innsending av proklama

Er de i tvil om kva avdøde etterlet seg av gjeld, kan det lysast ut eit proklama. Proklama er ei kunngjering om at dei som meiner dei har eit krav mot avdøde, må melde kravet til dødsbuet innan ein fastsett frist. Krav som ikkje blir meldt innan fristen, fell bort.

Du kan sende inn dette skjemaet dersom det skal lysast ut eit proklama.

Dato for publisering må setjast ein dag fram i tid. Proklama vil likevel berre bli publisert på vanlege arbeidsdagar og ikkje i helgar eller på offentlege helgedagar.

Felt med raud stjerne må fyllast ut.