Andre kunngjeringer i Norsk lysingsblad

Kunngjeringar som skal lysast ut i Norsk lysingsblad er hjemlet i eit lovverk som seier at saka skal lysast ut offentleg. Kunngjeringstypen «Andre kunngjeringar» er eit samlebegrep for ulike kunngjeringar.

Her finn du fleire typar kunngjeringar. Dei blir blant anna innsendt frå:

  • Tingrettar
  • Forliksråd
  • Kommunar
  • Fylkesmennene
  • Husleigetvistutval
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Statens kartverk m.m.