Kunngjøringer

Proklama

Er du i tvil om hva avdøde etterlater seg av gjeld, kan du be tingretten utstede preklusivt proklama (proklamaet gjelder ikke pantekrav og skattekrav). I tillegg utstedes proklama i de tilfelle hvor det åpnes offentlig skifte i et bo. I slike tilfelle er det bobestyrer/tingretten som sørger for at proklamaet blir utstedt.

Proklama rykkes inn i Norsk lysingsblad og en alminnelig lest avis på det sted hvor avdøde bodde. Lovteksten om Proklama  finner du i Lov om arv og dødsboskifte (arveloven).

Du finner oversikt over rettsgebyr og kostnader knyttet til offentlig skifte hos Norges domstoler.

Har du spørsmål eller er usikker på hvordan du skal forholde deg til arveoppgjør, anbefaler Norsk lysingsblad at du tar kontakt med nærmeste tingrett. Du kan finne din tingrett hos Domstol.no.

Andre kunngjøringer

Her finner du flere typer kunngjøringer. Her finnes blant annet kunngjøringer om:

  • Tingretter
  • Forliksråd
  • Fylkesmennene
  • Husleietvistutvalg
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Statens kartverk m.m.

Gjeldsforhandlinger

Ifølge gjeldsordningsloven skal åpning av gjeldsforhandlinger og frivillige eller tvungne gjeldsordninger registreres i Gjeldsordningsregisteret i Brønnøysund. Registeret inneholder bare opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandling og -ordning, ikke om de økonomiske forhold som ligger til grunn.

Mortifikasjoner

Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring som kjenner et dokument ugyldig. Dersom et omsettelig tinglyst dokument, som beskrevet i mortifikasjonsloven, er mistet eller ødelagt, kan en etter visse vilkår begjære mortifikasjonsdom.

Begjæring om mortifikasjon fremmes i utgangspunktet til din lokale tingrett. Krav om å få mortifisert et dokument om pant i fast eiendom skal fremmes til tingretten for den kommunen eiendommen ligger i.

Mortifikasjonen utlyses i Norsk lysingsblad og en alminnelig lest avis på det aktuelle stedet. Gebyr for mortifikasjonssaker er 5 x rettsgebyret, dette følger av lov om rettsgebyr § 9.

Har du spørsmål eller er usikker på hvordan du skal forholde deg til mortifikasjon, bør du ta kontakt med nærmeste tingrett. Du kan finne din tingrett hos Domstol.no.

Finne eldre kunngjøringer

Dersom du ikke finner den kunngjøringer du leter etter, kan du kontakte Norsk lysingsblad for å få hjelp.