• 1 Gjeldende Start
  • 2 Kunngjøringen
  • 3 Utlyser
  • 4 Kontroll og bekreft
  • 5 Fullført

Skjema for innsending av «Andre kunngjøringer»

Kunngjøringer som skal lyses ut i Norsk lysingsblad er hjemlet i et lovverk som sier at saken skal lyses ut offentlig. Kunngjøringstypen «Andre kunngjøringer» er et samlebegrep for ulike kunngjøringer.

Fyll ut skjema for å kunngjøre i Norsk lysingsblad. Felter med rød stjerne må fylles ut. Se eksempel i skjemaet på hvilke format de ulike feltene skal ha.

Kunngjøringer blir publisert på vanlige arbeidsdager, ikke lørdag og søndag eller på bevegelige helligdager.