Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring som kjenner et dokument ugyldig. Dersom et omsettelig tinglyst dokument som beskrevet i mortifikasjonsloven er mistet eller ødelagt, kan en etter visse vilkår begjære mortifikasjonsdom.

Begjæring om mortifikasjon og krav om å få mortifisert et dokument om pant i fast eiendom skal fremmes til Brønnøy tingrett.

Mortifikasjonen utlyses i Norsk lysingsblad og en alminnelig lest avis på det aktuelle stedet. Gebyr for mortifikasjonssaker følger av lov om rettsgebyr § 9.

Har du spørsmål eller er usikker på hvordan du skal forholde deg til mortifikasjon, kan du ta kontakt med Brønnøy tingrett på telefon 75 43 17 10.