Norsk lysingsblad er en elektronisk avis

Kunngjøringene som du finner i Norsk lysingsblad, er hjemlet i lov om at de skal lyses ut offentlig.

Alle utlysingene ligger ute for søk i en tidsavgrenset periode.

Du kan søke i kunngjøringene ved å bruke søkefeltene i de fire kategoriene under.

Du kan sende inn kunngjøring for proklama i skjema og også skjema for andre kunngjøringer.
 

Publisering i Norsk lysingsblad

Send kunngjøringen i innsendingsskjema, se i blått banner øverst på siden,

eller til e-postadressen:

lysingsbladet@norge.no

Kunngjøringer blir publiserte innen neste arbeidsdag om ikke annet er avtalt.