Spørsmål og svar

Hvordan skal kunngjøringer sendes til Norsk lysingsblad?

Kunngjøringer som skal publiseres i Norsk lysingsblad skal sendes via innsendingsskjema eller elektronisk på e-post til lysingsbladet@norge.no

Når blir kunngjøringer publisert?

Innsendte kunngjøringer blir publiserte innen neste arbeidsdag, om ikke annet er avtalt. Mortifikasjoner fra Brønnøy tingrett blir bare publiserte første ordinære arbeidsdag i hver måned.

Hvordan vet jeg at e-posten er kommet frem?

Når du sender en e-post til Norsk lysingsblad, får du en e-post som bekrefter at vi har fått kunngjøringen. Du får også et saksnummer du kan bruke dersom du kontakter oss.

Kan jeg abonnere på kunngjøringer fra Norsk lysingsblad?

Ja, du kan abonnere på RSS fra Norsk lysingsblad. Dette er gratis. Aktuelle lenker finner du under nyhetsvarsling.

Koster det noe å kunngjøre?

Det koster ikke noe for kunngjøringene i Norsk lysingsblad.