• 1 Gjeldende Start
  • 2 Avdøde
  • 3 Krav
  • 4 Kunngjøringen
  • 5 Kontroll og bekreft
  • 6 Fullført

Skjema for innsending av proklama

Er dere i tvil om hva avdøde etterlater seg av gjeld, kan det utstedes proklama. Proklama er en kunngjøring om at de som mener de har et krav mot avdøde, må melde kravet til dødsboet innen en fastsatt frist. Krav som ikke blir meldt innen fristen, faller bort.

Du kan sende inn dette skjemaet dersom det skal utstedes proklama.

Dato for publisering må settes en dag frem i tid. Proklama vil likevel bare bli publisert på arbeidsdager og ikke i helger eller på helligdager.

Felter med rød stjerne må fylles ut.