Hopp over menyen
Norsk lysingsblad får nye nettsider 28.01.2020

Velkommen til Norsk lysingsblad

Norsk lysingsblad er no ein rein elektronisk publikasjon. Dette har frt til nokre endringar:

Korleis kunngjere i Norsk lysingsblad?

Send kunngjeringa til e-postadressa:

lysingsbladet@norge.no

Kunngjeringar vil normalt blir publiserte neste arbeidsdag, om ikkje anna er avtalt.