Hopp over menyen

Spørsmål og svar

Korleis kunngjer eg i Norsk lysingsblad?

Ønskjer du å setje inn ei kunngjering i Norsk lysingsblad, sender du kunngjeringa på e-post til lysingsbladet@norge.no.

Når blir kunngjeringa mi publisert?

Kunngjeringar blir publiserte neste arbeidsdag, om ikkje anna er avtalt.

Mortifikasjonar blir berre publiserte første ordinære arbeidsdag i kvar månad.

Korleis veit eg at e-posten min er kommen fram?

Når du sender ein e-post til Norsk lysingsblad, får du ein e-post som stadfester at vi har fått kunngjeringa. Du får også eit saksnummer du kan bruke dersom du kontaktar oss.

Kan eg abonnere på kunngjeringar frå Norsk lysingsblad?

Ja, du kan abonnere på RSS frå Norsk lysingsblad. Aktuelle lenkjer finn du under nyheitsvarsling.

Kostar det noko å kunngjere?

Det er gratis både å setje inn og å abonnere på kunngjeringar i Norsk lysingsblad.