Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Gjerde, Marit
Adresse
Aure Sjukeheim
Poststed
6690 AURE
Yrke
Pensjonist
Krav må meldes til
Advokat Katharina Angvik Hjelmaas
Knut Siems gt 5
6509 Kristiansund
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
140717 40073
Død dato
23.02.2020