Tingrett
Statens kartverk Tinglysing, Hønefoss
Fylke
Viken
Publisert dato
24.06.2020
Tekst
Sletting av heft etter tinglysingslova § 32a Mogelege rettshavarar til følgjande heft på gnr. 76 bnr. 153 i 4650 Gloppen kommune må melde seg til Statens kartverk Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss innan 2 – to – månader etter kunngjeringa i Norsk lysingsblad. Dersom ingen melder seg, vil hefta bli sletta. Dette følgjer av tinglysingslova § 32a." Rettsbok, tinglyst 09.10.1874 og 15.05.1917 med henholdsvis dokumentnummer 900115 og 900377, utskifting, tinglyst 23.07.1887 med dokumentnummer 900374 og skjønn, tinglyst 22.10.1892 med dokumentnummer 900677. Vidare erklæring/avtale, tinglyst 22.04.1899, 15.08.1913, 06.07.1914 og 09.08.1916, med henholdsvis dokumentnummer 900125, 900413, 900258 og 900359. Bestemmelse om vannrett, tinglyst 19.10.1915 med dokumentnummer 900292, bestemmelse om veg, tinglyst 07.08.1929 med dokumentnummer 902747 og bestemmelse om beiterett, tinglyst 09.11.1932 med dokumentnummer 900448. Registrerte rettshavarar er gnr. 76 bnr. 34 og gnr. 76 bnr. 40 i Gloppen kommune.