Proklama i Norsk lysingsblad

  • Er dere i tvil om hva avdøde etterlater seg av gjeld, kan det utstedes proklama. Proklama er en kunngjøring om at de som mener de har et krav mot avdøde, må melde kravet til dødsboet innen en fastsatt frist. Krav som ikke blir meldt innen fristen, faller bort. Proklamaet gjelder ikke pantekrav eller skatte- og avgiftskrav.
  • Ved offentlig skifte av et bo er det bobestyreren eller tingretten som sørger for at proklamaet blir utstedt.
  • Ved privat skifte kan arvingene sende inn proklama til Norsk lysingsblad.
  • Proklama rykkes inn i Norsk lysingsblad og en alminnelig lest avis på det sted hvor avdøde bodde. Loven som omhandler proklama finner du på www.lovdata.no.
  • Du finner oversikt over gebyrer knyttet til offentlig skifte på www.domstol.no.
  • Har du spørsmål eller er usikker på hvordan du skal forholde deg til arveoppgjør, anbefaler Norsk lysingsblad at du tar kontakt med nærmeste tingrett. Du kan finne din tingrett på www.domstol.no.