Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Bergedalen, Martin
Adresse
Sitjevegen 23
Poststed
3870 FYRESDAL
Yrke
Pensjonist
Krav må meldes til
Vest-Telemark tingrett, Statens Hus
Kviteseidgata 13
3850 KVITESEID
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
240258 47500
Død dato
06.07.2020
Saksnummer
20-099874DFA-VTEL