Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Håkonsen, Nora Rigmor
Adresse
Kråkerøyveien 36
Poststed
1672 KRÅKERØY
Yrke
pensjonist
Krav må meldes til
Adv. Torjus Torjusen, Centrum Advokatkontor
Nygaardsgaten 7 A
1606 Fredrikstad
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
230728 36448
Død dato
29.05.2020
Saksnummer
20-107594DBO-FRED