Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Berg, Tore
Adresse
Leif Dietrichsons gt. 16 A
Poststed
4019 STAVANGER
Krav må meldes til
Stavanger tingrett
Postboks 159 Sentrum
4001 STAVANGER
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
220479 48707
Død dato
15.06.2020
Saksnummer
20-099940DFA-STAV