Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Aashamar, Svein Magne
Adresse
Jordisvegen 6
Poststed
2920 LEIRA I VALDRES
Krav må meldes til
Advokatfirmaet Campbell Co AS, ved Øyvind Dahle
Postboks 92
2901 FAGERNES
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
311049 31106
Død dato
10.05.2020