Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Frøysa, Bertha Ingvarda
Adresse
Myravegen 1
Poststed
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Krav må meldes til
Adv. Nils Ivar Sylte, Larhammer Aarseth Advokatfirma AS
Postboks 248
6401 MOLDE
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
230826 46620
Død dato
14.04.2020
Saksnummer
20-093927DBO-ROMS