Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Steen, Margit Helene
Adresse
Myrveien 4 B
Poststed
1397 NESØYA
Krav må meldes til
Adv. Andreas Strime Christensen, Advokatfirma Christensen Friis-Møller Pettersson DA
Postboks 400
1302 SANDVIKA
Publisert dato
30.07.2020
Fødselsnummer
040318 37826
Død dato
04.07.2019
Saksnummer
20-088092DBO-AHER/1