Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Jenssen, Karin
Adresse
Otium 1
Poststed
9020 TROMSDALEN
Krav må meldes til
Adv. Roar Bårdlund, Linnet & Co Advokatfirma DA
Postboks 670
9257 TROMSØ
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
090636 41674
Død dato
28.05.2020
Saksnummer
20-089405DBO-NHER