Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Krog, Unni
Adresse
Grasmoveien 68
Poststed
1954 SETSKOG
Krav må meldes til
Adv. Jostein Nordbø, Advokatfirmaet Økland & Co DA
Postboks 63
2001 LILLESTRØM
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
250335 35204
Død dato
25.02.2020
Saksnummer
20-059409DBO-NERO