Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Gjerstad, Liv Karin Lilletrøen
Adresse
Mosengveien 336
Poststed
2550 OS I ØSTERDALEN
Krav må meldes til
Adv. Berit Vangen-Jordet Stubsjøen, Advokat Berit V J Stubsjøen Kompetansesenteret
Aumliveien 4 C
2500 TYNSET
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
081047 48660
Død dato
07.06.2020
Saksnummer
20-092386DBO-NOST