Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Rasmussen, Harald Petter
Adresse
Åsgårdstrandsveien 548
Poststed
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Krav må meldes til
Vestfold tingrett
Postboks 2013
3103 TØNSBERG
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
191043 40159
Død dato
09.07.2020
Saksnummer
20-100623DFA-VEFO/TO