Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Traa, Kerttu Margatta
Adresse
Poststed
5636 VARALDSØY
Krav må meldes til
Adv. Edle Lomheim, Døssland Advokatfirma AS
Postboks 14
5465 USKEDALEN
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
041028 48840
Død dato
13.01.2020
Saksnummer
20-105038DBO-SUHO