Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Murud, Edgar Arnold
Adresse
Kirsten Flagstads vei 44
Poststed
4621 KRISTIANSAND S
Krav må meldes til
Kristiansand tingrett
Postboks 63
4661 KRISTIANSAND S
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
270433 43969
Død dato
17.06.2020
Saksnummer
20-090588DFA-KISA/21