Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Juliussen, Elin
Adresse
Poststed
2100 SKARNES
Krav må meldes til
Glåmdal tingrett
Postboks 559
2203 KONGSVINGER
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
090562 40044
Død dato
10.05.2020
Saksnummer
20-075851DFA-GLOM
Annet
Skifteloven § 70 annet ledd