Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Eidet , Lars Ragnar
Adresse
Rennolsvegen 29
Poststed
7380 ÅLEN
Yrke
Selvstendig næringsdrivende
Krav må meldes til
Beate Røros
Skaunavegen 704
7357 SKAUN
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
181157 45936
Død dato
05.01.2020