Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Nilsen, Hans Edvard
Adresse
Altaveien 220 A
Poststed
9515 Alta ALTA
Krav må meldes til
Advokat Håkon Helsvig, Advokat Håkon Helsvig AS
Postboks 1426
9506 ALTA
Publisert dato
31.07.2020
Fødselsnummer
030232 43708
Død dato
15.04.2020
Saksnummer
20-103233DBO