Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Luker, Hans Jakob
Adresse
Poststed
2120 SAGSTUA
Krav må meldes til
Glåmdal tingrett
Postboks 559
2203 KONGSVINGER
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
260730 48590
Død dato
18.12.2019
Saksnummer
20-006238DFA-GLOM