Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Remmen, Hildur Margrete
Adresse
Kaptein Dreyers veg 11
Poststed
6456 SKÅLA
Krav må meldes til
Adv. Marit Moe Rasmussen, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
Julsundvegen 4
6412 MOLDE
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
070629 47491
Død dato
15.04.2020
Saksnummer
20-092887DBO-ROMS