Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Beckstrøm, Knut Georg
Adresse
Oppheimstunet 10
Poststed
5713 VOSSESTRAND
Krav må meldes til
Advokat Sjur Vinje
Postboks 126
5701 VOSS
Publisert dato
29.06.2020
Fødselsnummer
060159 46340
Død dato
31.12.2019