Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Nordhøy, Geir Erlend
Adresse
Verftsgata 17
Poststed
7800 NAMSOS
Krav må meldes til
Adv. Hege Bjørgum Skillingstad, Advokat Hege Bjørgum Skillingstad AS
Postboks 8809 Nedre Elvehavn
7481 TRONDHEIM
Publisert dato
29.06.2020
Fødselsnummer
120581 44957
Død dato
02.03.2020
Saksnummer
20-091293DBO-NAMD