Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Christiansen, Andreas
Adresse
Ukjent
Poststed
Ukjent
Krav må meldes til
advokat Siri Bergem, Advokatfirmaet Skaun AS
Thor Dahls Gate 1-5
3210 SANDEFJORD
Publisert dato
29.06.2020
Fødselsnummer
110438 37321
Død dato
25.05.2020
Saksnummer
20-089477DBO-VEFO/SA