Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Nilsen, Arve Villy
Adresse
Langvasseidveien 159
Poststed
9910 BJØRNEVATN
Yrke
Bonde
Krav må meldes til
advokat Anne Marit Pedersen, advokatfirmaet Hegg & co
Havnegata 1
9800 VADSØ
Publisert dato
29.06.2020
Fødselsnummer
290768 31902
Død dato
22.10.2019
Saksnummer
20-092652DBO-OSFI