Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Hansen, Edgar Kristian
Adresse
Nes sykehjem, Hagaskogvegen 19
Poststed
2150 ÅRNES
Krav må meldes til
Advokatfirmaet Seland Orwall DA v/ Advokat Ingeborg Gjeraker Hellene
Postboks 1938 Vika
0125 OSLO
Publisert dato
29.06.2020
Fødselsnummer
211133 46717
Død dato
25.01.2020