Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Olsen, Marit Charlotte
Adresse
Ellerhusens vei 35
Poststed
5043 BERGEN
Krav må meldes til
Bergen tingrett
Postboks 7412
5020 BERGEN
Publisert dato
29.06.2020
Fødselsnummer
030129 43473
Død dato
13.03.2020
Saksnummer
20-044739DFA-BERG/1