Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Tveit, Astrid Helene
Adresse
Grønebakksvegen 9 B
Poststed
5382 SKOGSVÅG
Krav må meldes til
Adv. Rune Stavenes, Advokat Rune Stavenes
Postboks 271 Sentrum
5804 BERGEN
Publisert dato
29.06.2020
Fødselsnummer
191028 45407
Død dato
11.05.2020
Saksnummer
20-085927DBO-BERG/1