Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Langero, Rune
Adresse
Gamle Steen 3
Poststed
1642 SALTNES
Krav må meldes til
adv. Dag Olav Riise, Advokatfirmaet Ytterbøl & Co as
Postboks 273
1601 FREDRIKSTAD
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
100157 42505
Død dato
10.05.2020
Saksnummer
20-090089DBO-MOSS