Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Fossli, Nina Sortedal
Adresse
Kongerødvegen 44 B
Poststed
3737 SKIEN
Krav må meldes til
Nedre Telemark tingrett
Postboks 2624
3702 Skien
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
140464 38648
Død dato
14.05.2020
Saksnummer
20-076032DFA-NETE