Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Smines, Oddbjørn Petter
Adresse
Ferjevegen 3
Poststed
4260 TORVASTAD
Krav må meldes til
Adv. Håkon Johnsen Skimmeland, Advokatfirmaet Responsa AS
Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
140137 37186
Død dato
25.05.2019
Saksnummer
20-089886DBO-HAUG/