Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Johansen, Magna
Adresse
Vågavegen 21 A
Poststed
6008 ÅLESUND
Krav må meldes til
Sunnmøre tingrett
Postboks 1354 Sentrum
6001 ÅLESUND
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
120725 36213
Død dato
13.05.2020
Saksnummer
20-072321DFA-SUMO