Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Larsen, Svein Olaf
Adresse
Eikjehammervegen 28
Poststed
5533 HAUGESUND
Krav må meldes til
Adv. Thor Arne Reitan, Borgen Advokatar AS
Postboks 511
5501 HAUGESUND
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
060866 45724
Død dato
02.01.2019
Saksnummer
20-071270DBO-HAUG/