Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Rognes, Anna-Greta
Adresse
Elgsetergata 40 B
Poststed
7030 TRONDHEIM
Krav må meldes til
Adv. Jan E. Strand, Advokatfirmaet Strand & CO ANS
P.b. 534 Sentrum
7405 TRONDHEIM
Publisert dato
30.06.2020
Fødselsnummer
250532 44087
Død dato
13.04.2020