Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Josefsen, Kai Arvid
Adresse
Jens Gjerløws vei 28
Poststed
4841 ARENDAL
Krav må meldes til
Aust-Agder tingrett
Postboks 128
4801 ARENDAL
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
201026 48561
Død dato
12.03.2019
Saksnummer
19-043218DFA-AUAG