Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en første gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Dalene, Roald
Adresse
Tånevigveien 48
Poststed
4641 SØGNE
Krav må meldes til
Kristiansand tingrett
Postboks 63
4661 KRISTIANSAND S
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
290370 40183
Død dato
20.04.2020
Saksnummer
20-062805DFA-KISA/24