Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Ingebrigtsen, Egil
Adresse
Østensbuveien 55
Poststed
4848 ARENDAL
Krav må meldes til
Adv. Kristoffer Peder Wibe Koch, Arendalsadvokatene DA
Postboks 144
4801 ARENDAL
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
201143 37960
Død dato
15.03.2020
Saksnummer
20-069532DBO-AUAG