Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Stømberg, Karl-Erik
Adresse
Bråtenåsen 33
Poststed
1730 ISE
Krav må meldes til
Advokat Per Bjørge, Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS
Postboks 444
1703 SARPSBORG
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
050343 34546
Død dato
23.01.2020