Krav etter avdøde må, om kravet ikke skal tapes, meldes innen 6 uker fra siste kunngjøring. Dette er en andre gangs publisering i Norsk lysingsblad.

Avdødes navn
Kastås, Egil
Adresse
Movegen 21
Poststed
7357 SKAUN
Krav må meldes til
Sør-Trøndelag tingrett
Postboks 2317 Torgarden
7004 TRONDHEIM
Publisert dato
22.05.2020
Fødselsnummer
310344 26581
Død dato
26.03.2020
Saksnummer
20-051502DFA-STRO